logo

Managementul deșeurilor radioactive

Prin definiţie, deşeurile radioactive sunt acele materiale rezultate din activităţi nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nicio întrebuinţare ulterioară şi care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare reglementate de autoritatea naţională de reglementare, autorizare şi control a activitătilor nucleare.

Etapele necesare managementului deseurilor radioactive

PRETRATAREA

Oricare dintre sau toate operaţiile anterioare tratării, cum ar fi: colectarea, sortarea, neutralizarea, decontaminarea.

CARACTERIZAREA

Determinarea proprietăţilor fizice, chimice şi radiologice ale deşeurilor, în scopul stabilirii necesităţilor de tratare şi condiţionare sau a adecvării lor pentru manipulare, procesare, stocare sau depozitare finală.

TRATAREA

Operaţiile efectuate în scopul creşterii securităţii sau din motive economice prin schimbarea caracteristicilor deşeurilor. Obiectivele tratării sunt: reducerea volumului, eliminarea radionuclizilor sau schimbarea compoziţiei.

CONDIȚIONAREA

Operaţia prin care se produce coletul cu deşeuri, corespunzător pentru manipulare, transport, depozitare intermediară şi/sau depozitare finală. Condiţionarea poate include conversia deşeului într-o formă solidă, plasarea deşeului într-un container şi ambalarea suplimentară.

DEPOZITAREA INTERMEDIARĂ

Plasarea deşeurilor radioactive într-o instalatie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intentia de a fi recuperate.

DEPOZITAREA FINALĂ

Plasarea şi păstrarea deşeurilor radioactive într-un depozit amenajat sau o anumită locatie fără intenţia de a fi recuperate.

managementul deseurilor radioactive (1)
Clasă Deșeuri Conțiunut Radionuclizi Concentratie alfa-radionuclizi
Opţiune de depozitare

Deşeuri slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă scurt (LILW-SL)
Deşeuri slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă scurt (LILW-SL)
<4 kBq/g Depozitare la suprafaţă
Deşeuri slab şi mediu radioactive cu timp de viaţă lung (LILW-LL)– Preponderent radionuclizi emiţători alfa cu durata de viaţă scurtă (T1/2 > 20ani)

– Cantităţi mici de emiţători beta-gama cu durata de viaţă scurtă (T1/2 < 30ani
>4 kBq/g Depozitare geologică
Deşeuri înalt active (HLW) – Preponderent radionuclizi emitatori beta-gama cu durata de viata scurta (T1/2 < 30ani


– Cantitati importante de radionuclizi emitatori alfa cu durata de viata lunga (T1/2 >20ani)
>4 kBq/g Depozitare geologică la mare adâncime

Ce ştim să facem

Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive produse în România constituie un obiectiv prioritar al politicii naţionale în domeniul nuclear. În prezent, majoritatea deşeurilor radioactive produse în România provin din operarea CNE Cernavodă Unitatile 1 şi 2 pentru producerea de energie electrică de „origine” nucleară. 

Personalul MATE-FIN este calificat pentru derularea etapelor principale ce compun gospodărirea deşeurilor radioactive.

Ştim sa efectuam caracterizarea deşeurilor radioactive, cu urmărirea etapelor următoare:

Fiecare dintre etapele enumerate presupune elaborarea de proceduri specifice care conţin în mod detaliat aspecte legate de prelevarea probelor, păstrarea probelor, descompunerea lor, tratarea chimică în vederea separării radiochimice a fiecărui izotop de interes, măsurarea probelor si intrepretarea rezultatelor.

De asemenea, se elaborează proceduri pentru calibrarea si utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi instrumentelor de măsură, proceduri de implementare a sistemelor calităţii. Toate aceste proceduri se revizuiesc ori de cate ori situaţia o impune.

Ştim să efectuăm operaţii de pre-tratare (colectare şi sortare) şi tratare a deşeurilor radioactive. De asemenea, avem experienta necesara pentru incinerarea deseurilor radioactive, cu toate etapele necesare: obtinerea autorizatiilor necesare, transportul deseurilor la operatorii autorizati pentru incinerare, returul cenusii rezultate.

La toate operaţiile de manipulare şi tratare a deşeurilor radioactive sunt necesare o serie de măsuri speciale pentru:

O categorie importantă de deşeuri radioactive produse la o centrală nucleară o reprezinta deseurile lichide organice. Aceste deşeuri includ uleiuri uzate de la pompele de circulaţie, solventi din activități de întreținere și decontaminare, lichid scintilator uzat, etc. Din motive practice, se includ în această categorie și deșeurile mixte, respectiv amestecul de solid și lichid organic.

Specialiștii MATE-FIN împreună cu cei de la Pacific World Trade (SUA) au dezvoltat o metoda complexa pentru a solidifica deșeurile lichide organice. Metoda presupune utilizarea unui amestec optimizat de polimer absorbant, respectiv deșeul lichid. Amestecul astfel obtinut este solid și stabil pe termen lung, iar stabilitatea nu este influențată de conținutul radioactiv.

Polimerul a fost testat prin solidificarea deșeurilor istorice rezultate din fabricarea armelor nucleare din SUA și fosta Uniune Sovietică.

Produsul rezultat în urma solidificării cu polimerul Nochar prezintă o serie de avantaje:

• nu este inflamabil, dar este incinerabil, fapt ce permite reducerea ulterioară a volumului deșeurilor
• creșterea de volum este aproximativ 1.5 ori
• reține în mod eficient H-3, contaminant important în cazul centralelor tip CANDU

Parteneri

CNE Cernavoda Romania – www.cne.ro 
Pacific World Trade SUA – www.pacificworld.com
Cyclife Suedia – www.cyclife-edf.com
Belgoprocess Belgia – www.belgoprocess.be
Socodei Franţa – www.socodei.fr